Het ADR-certificaat Basis is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen zoals stukgoed vervoeren. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs elke 5 jaar een verlengingsopleiding met examen volgen. Tijdens deze opleiding leren deelnemers de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer met gevaarlijke stoffen over de weg en het ADR/VLG. Bovendien leer je daarnaast veilig te handelen bij onverhoopte incidenten. Zo leer je het melden en beheersen van een incident, handelen bij een ongeval volgens de regels van Rijkswaterstaat en de overdracht van de situatie aan hulpdiensten.

Als je het ADR-certificaat hebt behaald voldoe je aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg te mogen vervoeren. Deze opleiding is dan ook geschikt voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen willen vervoeren óf als verlengingsopleiding. Wanneer je het certificaat hebt behaald is deze geldig voor 5 jaar.

Inhoud van de theorie-opleiding

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels van het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

Waarde nascholing 

14 uur Code95 theorie

SOOB-subsidie

Ben je aangesloten bij het CAO voor Transport en Logistiek Nederland? Dan kom je met deze cursus waarschijnlijk in aanmerking voor een vergoeding via de SOOB-subsidie t.w.v. €200.