Tijdens de opleiding criminaliteitspreventie gaan we in op criminaliteit in de transportsector. Wat zijn de risico’s, welke preventieve maatregelen en voorzieningen kun je treffen, hoe kun je overvallen voorkomen en wat doe je in het geval van een overval? Het doel van de opleiding is bewustwording van criminaliteit in de transport en logistieke sector. Deelnemers krijgen inzicht in de mogelijke vormen van criminaliteit en welke invloed zij daar zelf op kunnen uitoefenen om schade te voorkomen of te beperken. Deze opleiding reikt handvatten aan om preventieve maatregelen te nemen op beleidsmatig niveau.

Deze opleiding is een zeer nuttige voor beroepschauffeurs. Jaarlijks lijdt de sector transport en logistiek schade door criminaliteit, en de criminaliteit neemt toe. De kans dat je ermee in aanraking komt is inmiddels al 50%. Vormen van criminaliteit kunnen bijvoorbeeld diefstal van voertuigen, lading en goederen uit loodsen, maar ook fraude en vandalisme.

Inhoud van de theorie-opleiding

  • Criminaliteit in de sector
  • Bedrijfscultuur
  • Oorzaken van diefstal
  • Risicomanagement
  • Risicogebieden
  • Preventie en beheersing van criminaliteit
  • Maatregelen en voorzieningen
  • Wat kun je zelf doen om criminaliteit te voorkomen of tegen te gaan?

Waarde nascholing

  • 7 uur Code95 theorie

SOOB-subsidie

Ben je aangesloten bij het CAO voor Transport en Logistiek Nederland? Dan kom je met deze cursus waarschijnlijk in aanmerking voor een vergoeding via de SOOB-subsidie t.w.v. €75.