Bergers die werkzaam zijn op onderliggend en bovenliggend wegennet zijn verplicht in het bezit te zijn van een REVI-certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. De opleiding IM/REVI verzorgen wij door middel van E-learning en 2,5 uur klassikale les op iedere locatie in Nederland. Hierbij verzorgen wij aansluitend een examen en 7 of 14 uur Code95. Voor deze opleiding werken wij met onze eigen E- Learning formule.

Incident management

Incident Management (IM) is het geheel aan maatregelen dat als doel heeft de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. De grootste risicofactor voor de veiligheid van hulpverleners is het verkeer. Wanneer een IM-hulpverlener als eerste bij een incident aankomt, moet deze maatregelen treffen om de situatie zo veilig mogelijk te maken. Ook al is niet één situatie gelijk aan de vorige, toch kan in de afhandeling van een incident structuur worden aangebracht.

Na deze opleiding ga je dus naar huis met alle kennis rondom veilig werken langs de weg!

Inhoud van de theorie-opleiding

  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheidsmaatregelen bij incidenten
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding
  • Omgaan met weggebruikers
  • Veilige werkruimte afzetten
  • Veilig werken langs de weg

Waarde nascholing

  • 7 of 14 uur Code95 theorie afhankelijk van de opleidingsduur