Vervoer afvalstoffen

In samenwerking met www.afvalkennis.nl verzorgen wij de opleiding vervoer afvalstoffen.

Tijdens de opleiding wordt ondermeer aandacht besteed aan de wet- en regelgeving rondom het vervoer van afvalstoffen met als doel de kennis hieromtrent te vergroten. Hoe dient een begeleidingsbrief correct te worden ingevuld, welke veileigheidsmaatregelen kunnen genomen worden en hoe en wanneer dient men welke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Onze leermethoden zijn afwisselend en gericht op uw praktijk. Hiermee leert u de gevolgen van verplichtingen uit de afvalstoffen wet- en regelgeving op praktische wijze naar uw eigen situatie te vertalen.

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het Transbordspel wat door Afvalkennis.nl in samenwerking met Beurtvaartadres ontwikkeld is. Het Transbordspel bevat 240 vragen over de wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen en het transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen.

De onderwerpen welke aan bod komen, zijn o.a.:

  • Wet- en regelgeving
  • Basiskennis (gevaarlijke) afvalstoffenstromen
  • Inrichting en uitrusting van het voertuig
  • Hoe te handelen bij calamiteiten
  • Inzamelen van afvalstoffen
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarde nascholing    

  • 7  uur Code95 theorie